درحال انجام...
0 %
آثار برگزیدگان بخش فوق ممتاز

آثار برگزیدگان بخش فوق ممتاز


آثار برگزیدگان بخش فوق ممتاز نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

آثار برگزیدگان بخش فوق ممتاز

آثار برگزیدگان بخش فوق ممتاز


آثار برگزیدگان بخش فوق ممتاز نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

آثار برگزیدگان بخش استادی

آثار برگزیدگان بخش استادی


آثار برگزیدگان بخش استادی نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع که به مرور زمان به ترتیب حروف الفبا اضافه خواهد شد.

اختتامیه نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

اختتامیه نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع


اختتامیه نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع با حضور استاد کابلی، استاد شیرازی، استاد ضابطی و دیگر اساتید بنام کشور در ۱۶ آبان ماه در جهرم برگزار گردید.

رونمایی از پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

رونمایی از پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع


پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع در حضور مسئولین شهر و اساتید برتر خوشنویسی کشور رونمایی شد.