درحال انجام...
0 %
اختتامیه نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

اختتامیه نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع


اختتامیه نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع با حضور استاد کابلی، استاد شیرازی، استاد ضابطی و دیگر اساتید بنام کشور در ۱۶ آبان ماه در جهرم برگزار گردید.

رونمایی از پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع

رونمایی از پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع


پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع در حضور مسئولین شهر و اساتید برتر خوشنویسی کشور رونمایی شد.