درحال انجام...
0 %
اسامی برگزیده های بخش استعدادیابی

اسامی برگزیده های بخش استعدادیابی


اسامی برگزیده های بخش استعدادیابی نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع منتشر گردید.

۱. فاطمه قاسمی
۲. محمد مقتدری
۳. سیدمهدی موسوی
۴. علی مردانی
۵. مهران گونجی
۶. امیر مالک مالکی
۷. علی رحیمی نژادان
۸. مطهره عموشاهی
۹. سحر کلانتر نیستانکی
۱۰. مریم یوسف زاده
۱۱. عطیه متقی
۱۲. آیدا قدمی
۱۳. مهناز عزتی
۱۴. یوسف سعیدی
۱۵. کوثر اختیاری
۱۶. ریحانه خلیلیان فرد
۱۷. سیدعلی غازی
۱۸. سارا سالاری
۱۹. سیدعلی حسینی فرد
۲۰. مجتبی بهمنی نیا
۲۱. علی اکبر ولی زاده
۲۲. یوسف نیرومندی
۲۳. محسن صحرایی بیرانوند
۲۴. متین اعتباریان
۲۵. حمیده ربیعی
۲۶. علی گل زاده
۲۷. فرزانه غلامی
۲۸. ملیکا کوشکی
۲۹. عسل سامانی
۳۰. حسن پارسه