درحال انجام...
0 %
عودت آثار

عودت آثار


آثار در حال بسته بندی‌ می باشد و در اسرع وقت عودت داده خواهد شد.

دبیرخانه رویداد ملی خوشنویسی ع، به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که تمامی آثار از نگارخانه تارونه جمع آوری و در حال بسته بندی می باشد و در اسرع وقت عودت داده خواهد شد.