درحال انجام...
0 %

تیم اجرایی نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع
مرداد ۹۸


لیست افرادی که در راستای پیشبرد این رویداد زحمات فراوان کشیده اند.

 • دبیر اجرایی

  • دکتر حسن خوش نیت جهرمی

   حسن خوش نیت جهرمی عضو شورای سیاست گذاری رویداد ملی خوشنویسی ع و دبیر اجرایی این رویداد متولد ۱۳۳۹ است. وی چند ماه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ در رشته ی پزشکی فارغ التحصیل گردید و اکنون رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرستان جهرم و نیز در حوزه ی بهداشت و سلامت مردم به عنوان پزشک قانونی شهرستان جهرم فعالیت دارد. پس از فراغت از تحصیل و گذراندن طرح پزشکی، طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهرم، انجام وظیفه نمود و در طول این سالها فعالیت های عمده ای از جمله احداث چندین درمانگاه و آزمایشگاه در کارنامه خود دارد. پس از پایان ماموریت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهرم، در سالهای متمادی در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهر حضور فعال داشت، به عنوان نمونه دبیری "اولین جشنواره تئاتر آفتاب" و تهیه کنندگی تئاتر هایی چون "حال خونین دلان" و "دلم با تو خوش بود" ،دبیرمسابقه ملی عکاسی چای روضه و . . . را به عهده داشته است.

 • عضو شورای سیاست گذاری

  • دکتر حسن خوش نیت جهرمی

   حسن خوش نیت جهرمی عضو شورای سیاست گذاری رویداد ملی خوشنویسی ع و دبیر اجرایی این رویداد متولد ۱۳۳۹ است. وی چند ماه پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ در رشته ی پزشکی فارغ التحصیل گردید و اکنون رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهرستان جهرم و نیز در حوزه ی بهداشت و سلامت مردم به عنوان پزشک قانونی شهرستان جهرم فعالیت دارد. پس از فراغت از تحصیل و گذراندن طرح پزشکی، طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به عنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهرم، انجام وظیفه نمود و در طول این سالها فعالیت های عمده ای از جمله احداث چندین درمانگاه و آزمایشگاه در کارنامه خود دارد. پس از پایان ماموریت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جهرم، در سالهای متمادی در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهر حضور فعال داشت، به عنوان نمونه دبیری "اولین جشنواره تئاتر آفتاب" و تهیه کنندگی تئاتر هایی چون "حال خونین دلان" و "دلم با تو خوش بود" ،دبیرمسابقه ملی عکاسی چای روضه و . . . را به عهده داشته است.

  • مهندس محمد برخان

   محمد برخان متولد ۱۳۶۱ جهرم دبیر رویداد ملی خوشنویسی ع و عضو شورای سیاست گذاری وی مدرک کارشناسی ارشد معماری و تدریس دروس معماری و خط در گرافیک در دانشگاه های آزاد و غیرانتفایی از سال ۱۳۹۱ و مدیر گروه رشته معماری و گرافیک دانشگاه اندیشه جهرم ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ درکارنامه کاری خود دارد. ازسال ۱۳۸۹ عضو نظام مهندسی شیراز و برگزیده ی دو دوره کنفرانس بین المللی معماری معاصر خاورمیانه در دبی بوده است. علاوه بر این، دارای بیش از سی مقاله در ژورنال های علمی و تخصصی در زمینه ی معماری و خوشنویسی و نیز دو مقاله ISI در زمینه معماری است. موسس مرکز هنرهای تجسمی آ(آکادمیا) از سال ۱۳۸۴ و مدیر و موسس دفتر معماری کارشیو از سال ۱۳۸۶ بوده است. خوشنویسی را از سال ۱۳۷۷ ازمحضر اساتیدی همچون استاد شهامتی، استاد جواهری پور، استاد احسنت، استاد معینی خواه، استاد علوی و استادتل جنگانی بهره برده است. در چند نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی و خارجی شرکت کرده است که از جمله می توان به نمایشگاه نقاشی خط اکراین به صورت انفرادی اشاره نمود. همچنین عضو هییت تحریه نشریه کلک دیرین از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ بوده است. علاوه بر این، وی مدیر برگزاری بیش از ۲۰ همایش، نشست و کنفرانس در سطح ملی، استانی و شهرستانی بوده است. محمد برخان، دبیر اجرایی مسابقه ملی عکاسی چای روضه، یک دوره دبیر جشنواره استانی سازه ماکارونی دانشجویی، یک دوره دبیر جشنواره سازه ماکارونی دانشجویی در جنوب کشور و داوری پنج دوره جشنواره ی دانش آموزی سازه ماکارونی در شهرستان جهرم و داوری یک دوره استانی در شیراز را برعهده داشته است.

 • دبیر

  • مهندس محمد برخان

   محمد برخان متولد ۱۳۶۱ جهرم دبیر رویداد ملی خوشنویسی ع و عضو شورای سیاست گذاری وی مدرک کارشناسی ارشد معماری و تدریس دروس معماری و خط در گرافیک در دانشگاه های آزاد و غیرانتفایی از سال ۱۳۹۱ و مدیر گروه رشته معماری و گرافیک دانشگاه اندیشه جهرم ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ درکارنامه کاری خود دارد. ازسال ۱۳۸۹ عضو نظام مهندسی شیراز و برگزیده ی دو دوره کنفرانس بین المللی معماری معاصر خاورمیانه در دبی بوده است. علاوه بر این، دارای بیش از سی مقاله در ژورنال های علمی و تخصصی در زمینه ی معماری و خوشنویسی و نیز دو مقاله ISI در زمینه معماری است. موسس مرکز هنرهای تجسمی آ(آکادمیا) از سال ۱۳۸۴ و مدیر و موسس دفتر معماری کارشیو از سال ۱۳۸۶ بوده است. خوشنویسی را از سال ۱۳۷۷ ازمحضر اساتیدی همچون استاد شهامتی، استاد جواهری پور، استاد احسنت، استاد معینی خواه، استاد علوی و استادتل جنگانی بهره برده است. در چند نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی و خارجی شرکت کرده است که از جمله می توان به نمایشگاه نقاشی خط اکراین به صورت انفرادی اشاره نمود. همچنین عضو هییت تحریه نشریه کلک دیرین از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ بوده است. علاوه بر این، وی مدیر برگزاری بیش از ۲۰ همایش، نشست و کنفرانس در سطح ملی، استانی و شهرستانی بوده است. محمد برخان، دبیر اجرایی مسابقه ملی عکاسی چای روضه، یک دوره دبیر جشنواره استانی سازه ماکارونی دانشجویی، یک دوره دبیر جشنواره سازه ماکارونی دانشجویی در جنوب کشور و داوری پنج دوره جشنواره ی دانش آموزی سازه ماکارونی در شهرستان جهرم و داوری یک دوره استانی در شیراز را برعهده داشته است.

 • دبیر هنری

  • محمد بادپر

   دبیر هنری رویداد ملی خوشنویسی ع

 • مدیر اجرایی

  • سحر مصلی نژاد

   مدیر اجرایی رویداد ملی خوشنویسی ع

 • مدیر هماهنگی

  • ویدا اسدنیا

   مسئول هماهنگی رویداد ملی خوشنویسی ع

 • گرافیست

  • مانلی شهاب پور

   گرافیست

 • مدیر سایت رویداد

  • سحر مصلی نژاد

 • دبیر علمی

  • دکتر احمد رحمانیان

   دبیر علمی