درحال انجام...
0 %

صحبت های استاد جنگانی پیرامون موزه ی خط عاشورای جهرم


صحبت های استاد جنگانی پیرامون موزه ی خط عاشورای جهرم

استاد جنگانی در مراسم رونمایی از پوستر نخستین رویداد ملی خوشنویسی ع، توضیحات کاملی درباره موزه ی خط عاشورای جهرم ارائه دادند.